วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Sirindhorn College of Public Health Chonburi

ข่าวรับสมัครงาน

วสส. ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน

วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำเกี่ยวกับ หอพักนักศึกษา การเตรียมตัวเพื่อเข้าหอพัก เครื่องแต่งกายนักศึกษา และการกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการใช้เกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ.ศ.)

SCPHC UPDATE

Click Here
Previous
Next
ดูทั้งหมด...

ระบบงานสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

ระบบสารสนเทส สบช.

ระบบทะเบียนและการประมวลผล

ระบบสารบรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

แบบฟอร์มต่างๆ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบสารสนเทศภายใน

คลินิกบริการ

ให้บริการการทางแพทย์แผนไทย โดยอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ โทร. 038-459498, 084-9756525

เปิดให้การรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง ทั้งในและนอกเวลาราชการ 038-459499