ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ Office 365

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Office 365 เพื่อการศึกษาและ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลบน คลาวด์สูงสุด 1TB ติดต่อสอบถาม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ตึก 10 ชั้น 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top