วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (อังกฤษ: Sirindhorn College of Public Health, Chonburi: SCPHC) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

29 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์

เบอร์โทร 038-459497, 038-276663-5 โทรสาร 038-274245

Social Network

แผนที่การเดินทาง

Scroll to Top