Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > วสส.ชลบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์)

วสส.ชลบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์)