Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเงินเปอร์เซ็นต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา

วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเงินเปอร์เซ็นต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน ๑ อัตรา