Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวสารและกิจกรรม > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี ร่วมใจ ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพร “ถวายกำลังใจ” และพร้อมใจ ใส่เสื้อม่วง

วสส.ชลบุรี ร่วมใจ ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพร “ถวายกำลังใจ” และพร้อมใจ ใส่เสื้อม่วง