Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวสารและกิจกรรม > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “สวมเสื้อกาวน์อย่างมั่นใจ ด้วยความภาคภูมิในวิชาชีพ”

วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “สวมเสื้อกาวน์อย่างมั่นใจ ด้วยความภาคภูมิในวิชาชีพ”

Scroll to Top