พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 6 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

Scroll to Top