ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ บัดนี้หมดเวลารับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

1 2 3 5