ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

29 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์

038-459497, 038-275663-5 โทรสาร 038-274245

Email Us

saraban@scphc.ac.th

การเดินทาง

เดินทางโดยมินิบัส

นั่งมินิบัสจากสถานีโดยสารเอกมัย ลง เฉลิมไทย ชลบุรี ต่อ วินมอเตอร์ไซต์จาก เฉลิมไทย มาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีหรือ นั่งรถสองแถวแดง

นั่งรถตู้ 

เดินทางรถตู้ จากสถานีโดยสารสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) ลง เฉลิมไทย ชลบุรี ต่อ วินมอเตอร์ไซต์จาก ห้างเฉลิมไทย สู่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

นั่งรถตู้ จากสาถานีหมอชิต ลง เฉลิมไทย ชลบุรี ต่อ วินมอเตอร์ไซต์จาก เฉลิมไทย มา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด ชลบุรี หรือ นั่งรถสองแถวแดง