ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ

Home > เกี่ยวกับวิทยาลัย > ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall. วงศ์ LYTHRACEAE

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ผลัดใบขนาดเล็ก สูง 5-12 เมตร เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือน้ำตาล มีปุมปมตามลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับหรือรูปรีป้อม ปลายใบมนหรือแหลมติ่ง โคนสอบมน สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง ดอกมีขนาด 6-10 ซม. มี 6 กลีบ โคนคอดเป็นก้านสั้น สีม่วงสดแล้วซีดออกชมพู ออกดอกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ผลรูปไข่สีน้ำตาลอ่อนเป็นมัน กลีบเลี้ยงแข็ง มีเมล็ดจำนวนมาก ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ในที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด ดินร่วนซุย ถิ่นกำเนิด เอเซียเขตร้อน กระจายทั่วไปในป่าโล่งแจ้งหรือป่าเต็งรัง

Scroll to Top