Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการศึกษา > ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่-ปีการศึกษา-2562-100762.pdf” viewer=”google”]

ไฟล์เอกสารประกอบ