แจ้งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่ ) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/covid-19-ฉบับที่-2.pdf”]