ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ ๖ “หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ( 22 ม.ค. 67)

Scroll to Top