ภาพกิจกรรม

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ ๖ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ (12 ม.ค. 67)

Scroll to Top