ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวันออกพรรษา “ตักบาตรข้าวต้มหาง สืบสานตำนานข้าวต้มลูกโยน” (29 ต.ค.66)

Scroll to Top