ภาพกิจกรรม

ชมรมนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตามนโยบาย สบช.โมเดล “ปิงปองจราจร 7 สี ลดเสี่ยง ลดโรค” (7 ก.ย.66)

Scroll to Top