ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำ 1 วัด 1 รูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบฯ (21 มิย 66)

Scroll to Top