หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวสารวิทยาลัย > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวันออกพรรษา “ตักบาตรข้าวต้มหาง สืบสานตำนานข้าวต้มลูกโยน”

วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวันออกพรรษา “ตักบาตรข้าวต้มหาง สืบสานตำนานข้าวต้มลูกโยน”

วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวันออกพรรษา “ตักบาตรข้าวต้มหาง สืบสานตำนานข้าวต้มลูกโยน”
Scroll to Top