Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส.ชลบุรี รับสมัครรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน (พนักงานทำความสะอาด) ๑ อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

วสส.ชลบุรี รับสมัครรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน (พนักงานทำความสะอาด) ๑ อัตรา (จ้างเหมาบริการ)