Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (จ้างเหมาบริการ)

วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (จ้างเหมาบริการ)