Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ๑ อัตรา (เหมาจ่าย)

วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ๑ อัตรา (เหมาจ่าย)