ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพระ (e-bidding)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพระ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศผู้ชนะ-240863.pdf” viewer=”google”]