Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวการศึกษา > ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์)

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์)

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.-12.00 น. เข้าร่วมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Google Hangout Meet ผ่าน Link:  https://meet.google.com/vte-khny-iay รับฟังปัจฉิมโอวาทจาก อ.ประเสริฐ อัตโตหิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหาร
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร 038-275663 ต่อ 113

Scroll to Top