งานการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม “สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 1”

งานการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม “สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 1”

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม “สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 1”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.064-9838896