วสส.ชลบุรี รับสมัครรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานธุรการ ๑ อัตรา (เหมาจ่าย)

วสส.ชลบุรี รับสมัครรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานธุรการ ๑ อัตรา (เหมาจ่าย)