วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ สู่การเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียว

วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ สู่การเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียว

วันที่ 26 ตค 64 วสส.ชลบุรีจัด กิจกรรมวันรักต้นไม้ นำโดย ท่าน ผอ.ประเสริฐ อัตโตหิ และคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ สู่การเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียว