แจ้งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่ ) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/Covid-19-ระลอกใหม่-edit-ฉบับที่-1.pdf”]