ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศผลผู้ชนะ-120364.pdf”]