ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศ-สบช-113264.pdf”] [embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/เอกสารประกวดราคา-11103264.pdf”]