ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถนนแนวถนนภายในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (e-bidding)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถนนแนวถนนภายในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอ.pdf”] [embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศประกวดราคา.pdf”]