Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานธุรการ

วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานธุรการ