วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานธุรการ

Scroll to Top