Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส. ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วสส. ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป