วสส.ชลบุรี จัด Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 23 กันยายน 2565 บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกันทำกิจกรรม “Big Cleaning Day” และกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักความสะอาด สร้างสภาพแวดล้อม ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2565 และวันครบรอบ 1 ปี การก่อตั้งคณะ