สำนักผู้อำนวยการ

หลักสูตรสาธารณสุข

I am text block. Click edit button to change this text. 

หลักสูตรทันตสาธารณสุข

I am text block. Click edit button to change this text. 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

I am text block. Click edit button to change this text. 

หลักสูตรเภสัชกรรม

I am text block. Click edit button to change this text. 

หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายบริการการศึกษา

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

I am text block. Click edit button to change this text. 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

I am text block. Click edit button to change this text. 

Scroll to Top