สมัคร บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี

สำหรับนักศึกษา สามารถใช้งานได้ที่

https://login.microsoftonline.com

สำหรับบุคลากร สามารถใช้งานได้ที่

https://login.microsoftonline.com

รายละเอียดการให้บริการ Office 365

บริการ Office 365 ให้บริการหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ เมล์, ปฎิทิน, พื้นที่ส่วนตัว, พื้นที่ส่วนกลาง, ระบบเอกสาร (Sharepoint) และในส่วนโปรแกรม Microsoft Office แบบ Online (Office Web Apps)