วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานการแพทย์แผนไทย

วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานการแพทย์แผนไทย

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก15964-1.pdf”]