วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานการแพทย์แผนไทย

วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานการแพทย์แผนไทย

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศจ้างเหมา-งานแพทย์แผนไทย-9-64.pdf”]