ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/Untitled_08042021_104821.pdf”]