วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง งานทำสวน (สนาม) จำนวน ๑ อัตรา

วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง งานทำสวน (สนาม) จำนวน ๑ อัตรา

[embeddoc url=”https://www.scphc.ac.th/wp-content/uploads/ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ-คนสวน-6764.pdf”]