Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี ร่วมกับ สสป. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบปรมาณ 2567

วสส.ชลบุรี ร่วมกับ สสป. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบปรมาณ 2567