Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวรับสมัครงาน > วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๒ อัตรา (เหมาจ่าย)

วสส.ชลบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๒ อัตรา (เหมาจ่าย)