Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ONE PAGE ประชาสัมพันธ์ > วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ “ปิงปองจราจร 7 สี ลดเลี่ยงลดโรค”

วสส.ชลบุรี จัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ “ปิงปองจราจร 7 สี ลดเลี่ยงลดโรค”