วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

Sirindhorn College of Public Health Chonburi

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

วสส.ชลบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding)

ข่าวรับสมัครงาน

วสส. ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานโสตทัศนศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน

วสส.ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำเกี่ยวกับ หอพักนักศึกษา การเตรียมตัวเพื่อเข้าหอพัก เครื่องแต่งกายนักศึกษา และการกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

SCPHC UPDATE

ระบบงานสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศผู้บริหาร

ระบบสารสนเทส สบช.

ระบบทะเบียนและการประมวลผล

ระบบสารบรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

แบบฟอร์มต่างๆ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบสารสนเทศภายใน

คลินิกบริการ

ให้บริการการทางแพทย์แผนไทย โดยอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ โทร. 038-459498, 084-9756525

เปิดให้การรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง ทั้งในและนอกเวลาราชการ 038-459499