ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.