ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.