โครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุนเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุนเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง รอบรู้ รอบด้าน งานสาธารณสุข สู่ระบบสุขภาพยั่งยืน ระยะเวลาที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ.โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุนเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.