ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.