ประกาศ Internet Down ตั้งแต่เวลา 09.40 -20.00 สาเหตุเกิดจาก Router Uninet ขัดข้อง

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.