รับสมัครคัดเลือก ข้าราชการพลเรือน เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านการสอน) ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.